Thắc mắc về Đăng dự án

Làm thế nào để tôi đăng dự án trên website 9houz?

B1: Click vào ảnh đại diện của bạn -> Vào phần "Đăng dự án".

B2: Click vào tạo dự án  và đăng những bức ảnh trong dự án của bạn.

B3: Chọn loại hình dự án phù hợp với dự án của bạn

B4: Điền một số thông tin về dự án và ảnh của bạn. Mách nhỏ mỗi bức ảnh đầy đủ thông tin và hashtag khả năng SEO sẽ tăng gấp 2 lần và tỉ lệ tiếp cận Khách hàng tăng lên 30%. 

B5: Chọn "Tạo dự án" và hoàn thành

Chúc Bạn thành công!!!