+30 dự án thiết kế quán bar tuyệt đẹp

  • Skybar tại tầng mái khách sạn Tirant

    Skybar tại tầng mái khách sạn Tirant
    Skybar đem đến cho các khách sạn trong phố cổ khả năng cung cấp dịch vụ tại chỗ với trải nghiệm tốt, không gian khác biệt, bất kể sớm hay tối, đông hay hè.
    Xem thêm