CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC MAPHACO trở thành Công ty Tiếp thị chuyên nghiệp, uy tín hàng đầu tại Việt Nam cho các sản phẩm từ thiên nhiên, độc đáo có độ an toàn cao và hiệu quả bền vững.

– Sở hữu một số thương hiệu hàng đầu về các sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên tại Việt Nam.

– Trở thành Công ty có giá trị nhất đối với các cổ đông, các đối tác, nhân viên và các khách hàng của Công ty.

Công ty luôn đòi hỏi chính mình, các cổ đông, mọi nhân viên và các đối tác tiêu chuẩn cao nhất về đạo đức, không che giấu hoặc làm những việc mờ ám có thể phương hại đến lợi ích của Công ty, cổ đông, đối tác, khách hàng, nhân viên,…

Mọi hoạt động của Công ty và nhân viên đều nhằm mục tiêu cao nhất là thỏa mãn nhu cầu của khách hàng, luôn đánh giá và xem xét mọi việc dưới con mắt của khách hàng.

Công ty cam kết  đối xử với nhân viên bằng sự tôn trọng và đề cao nhân phẩm, Công ty luôn coi yếu tố con người là hòn đá tảng cho sự thành công của mình và xác định đầu tư cho nhân sự luôn đi trước một bước.

Xem Thêm

Thông tin dự án

Số lượng dự án:0