X

Hướng dẫn công tác làm cọc xi măng đất và chi phí công tác vận chuyển mùn khoan ra khỏi mặt bằng thi công công trình

Công ty chúng tôi đang thi công hạng mục cọc đất gia cố xi măng D800. Thực tế thi công đất nền và mùn khoan bị trồi lên bình quân khoảng 50 cm (trên toàn diện tích mặt bằng, nhà thầu phải vận chuyển đổ đi bằng ô tô và máy đào). Kiểm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công thì không có công tác này (vì khi làm cán bộ thiết kế cũng không tính cụ thể được, chỉ có thể tạm tính) và kiểm tra dự toán, định mức XDCB: AC.41200 (Công tác thi công bao gồm công tác chuẩn bị, trộn dung dịch vữa, định vị lỗ khoan, khoan và phun vữa đến độ sâu thiết kế đảm bảo yêu cầu kỹ thuật): Không có ô tô, máy đào. Vậy tôi xin hỏi, trong trường hợp này định mức đã bao gồm công tác đào, vận chuyển này chưa và nhà thầu có được tính thêm khối lượng này không?

Trả lời
 • Sau khi nghiên cứu, Cục Kinh tế xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

  Công tác làm cọc xi măng đất đường kính 800mm bằng phương pháp phun ướt mã hiệu định mức AC 41200, thành phần, nội dung công việc theo hướng trong tập Định mức dự toán xây dựng công trình năm 2014 Phần xây dựng Ban hành kèm theo Quyết định số 588/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ Xây dựng.

  Đối với công tác vận chuyển mùn khoan ra khỏi mặt bằng thi công công trình phải căn cứ vào hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, yêu cầu kỹ thuật của công trình để xác định chi phí cho công tác này và được thể hiện trong dự toán xây dựng công trình.

  Cục Kinh tế xây dựng
   

  Nguồn: Bộ xây dựng