X

Điều kiện cá nhân hành nghề độc lập lĩnh vực xây dựng

Tôi đang công tác tại TPHCM, do có thông tin thi sát hạch tại Cần Thơ là nơi tôi có hộ khẩu thường trú và nhà ở đó nên qua tìm hiểu tôi đã đăng ký thi tuyển và đuợc tiếp nhận, có kết quả thi đậu theo đúng quy định. Nhưng khi cầm kết quả đến bộ phận một cửa thì được trả lời, tôi không được cấp chứng chỉ tại Cần Thơ vì theo Khoản 2, Điều 5 Thông tư 17/2016/TT-BXD, cá nhân hoạt động xây dựng độc lập là cá nhân công ty, đối tựợng nhận thi công công trình xây dựng có hộ khẩu thường trú hoặc đăng ký cư trú tại địa phương thì mới đuợc cấp. Nhưng theo tôi hiểu cá nhân hoạt động xây dựng độc lập là cá nhân đang hành nghề xây dựng độc lập ở các tỉnh thành của cả nuớc tức là ngoài Điểm a, Khoản 2, Điều 5. Bộ phận một cửa yêu cầu tôi phải công tác tại Cần Thơ mới đuợc cấp chứng chỉ hoặc xác nhận chuyển điểm thi lên Sở Xây dựng TPHCM cấp. Xin hỏi, trường hợp của tôi có đuợc cấp Chứng chỉ hành nghề tại Cần Thơ không và nếu tôi về Cần Thơ công tác thì chỉ cần làm giấy xác nhận công tác là đủ điều kiện để cấp có đúng không?

Trả lời
 • Kiều Hà8 tháng trước

  Về vấn đề này, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

  Điều kiện của cá nhân hành nghề độc lập được quy định tại Điều 158 Luật Xây dựng năm 2014.

  Trường hợp ông Đức đáp ứng được điều kiện nêu trên thì có thể thực hiện đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề tại Sở Xây dựng địa phương nơi ông có hộ khẩu thường trú hoặc đăng ký cư trú theo quy định tại Khoản 2, Điều 5 Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng.

  Cục Quản lý hoạt động xây dựng

  Nguồn: Bộ xây dựng