X

Dự án vốn Nhà nước thực hiện theo Luật Đầu tư công

Tôi là giáo viên trường THCS thuộc huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Tôi được giao nhiệm vụ theo dõi quản lý việc đầu tư xây dựng một số hạng mục của trường vào quý 4/2017 và quý 1/2018. Nội dung bao gồm cải tạo sửa chữa nhà hiệu bộ, nhà học 2 tầng; tổng mức đầu tư 1,4 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn xã hội hóa của nhà trường dự kiến thu giai đoạn 2017-2020 là 1 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách 4 xã đóng góp được 400 triệu đồng. Để bảo đảm theo Luật Đầu tư công, hội đồng nhà trường và cụm 4 xã đã họp thống nhất cho 1 xã làm đại diện để ra quyết định phê duyệt chủ trương lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình và các quyết định phê duyệt khác có liên quan như phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, chỉ định thầu… Riêng quyền ai làm chủ đầu tư thì 4 xã chưa thống nhất. Trường của ông Tài đề xuất, nhà trường nắm nguồn vốn nhiều hơn thì làm chủ đầu tư và thuê đơn vị quản lý dự án, giám sát, có giám sát cộng đồng nhà trường và của 4 xã (nếu cần). Tuy nhiên, cả 4 xã yêu cầu phải là UBND xã làm chủ đầu tư mới thanh quyết toán được nguồn ngân sách còn nếu nhà trường làm sẽ không quyết toán được nguồn vốn mà xã đã cho trường xây dựng. Xin hỏi, nếu trường làm chủ đầu tư thì có bảo đảm đúng Luật Xây dựng và có giải ngân được vốn ngân sách xã không hay bắt buộc phải là UBND xã làm chủ đầu tư mới giải ngân được?

Trả lời
 • Tung Anh1 năm trước

  Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

  Dự án cải tạo sửa chữa nhà hiệu bộ, nhà học 2 tầng trên địa bàn huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An có tổng mức đầu tư là 1,4 tỷ đồng; trong đó, nguồn vốn xã hội hóa của nhà trường dự kiến thu từ 2017-2020 là 1 tỷ đồng; nguồn vốn ngân sách của 4 xã thuộc huyện Hưng Nguyên đóng góp là 400 triệu đồng (mỗi xã đóng góp 100 triệu đồng).

  Dự án được sử dụng nguồn vốn Nhà nước, các thủ tục thực hiện phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng của dự án phải được thực hiện theo Luật Đầu tư công. Chủ đầu tư cần liên hệ với cơ quan quản lý về đầu tư công tại địa phương để được hướng dẫn việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án, xác định chủ đầu tư và các thủ tục có liên quan theo quy định.

  Cục Quản lý hoạt động xây dựng

  Nguồn: Bộ xây dựng