X

Căn cứ nghiệm thu đưa công trình, hạng mục công trình vào sử dụng

Tôi công tác ở Ban QLDA địa phương, hiện nay Ban tôi đang quản lý 1 dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật đến nay đã thi công được 90% khối lượng, còn dở dang do vướng mặt bằng chưa GPMB được. Vậy cho tôi hỏi, tôi có thể tiến hành nghiệm thu từng phần công trình để đưa vào sử dụng và bàn giao được không?

Trả lời
 • Nam1 năm trước

  Về vấn đề này, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng có ý kiến như sau:

  Căn cứ theo quy định tại Điều 56 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng thì đối với các công trình khởi công trước ngày 01/7/2015, việc nghiệm thu đưa công trình, hạng mục công trình vào sử dụng thực hiện theo quy định tại Điều 31 Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng. Các công trình khởi công sau ngày 01/7/2015 thì việc nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng phải tuân thủ theo quy định tại Điều 31 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP.

  Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng
   

  Nguồn: Bộ xây dựng