X

Hợp đồng trọn gói không thay đổi giá trong quá trình thực hiện

Khi chủ đầu tư ký kết hợp đồng trọn gói với nhà thầu tư vấn thiết kế thì phải xác định được giá trị hợp đồng cụ thể (giá hợp đồng được tính sơ bộ) có đúng không? Khi có kết quả thẩm định dự toán của cơ quan chuyên môn thì chi phí thiết kế tính theo Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/2/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng có thể sẽ lớn hơn hoặc nhỏ hơn giá trị hợp đồng đã ký, vậy khi đó giá trị thanh toán được xác định bằng giá trị nào?

Trả lời
  • Dương Ngọc Hà8 tháng trước

    Sau khi nghiên cứu, Vụ Kinh tế xây dựng – Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

    Theo quy định của pháp luật về hợp đồng, thì không có giá hợp đồng tạm tính. Hợp đồng trọn gói là hợp đồng có giá không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng đối với các công việc thuộc phạm vi hợp đồng đã ký kết, trừ trường hợp bất khả kháng và thay đổi phạm vi công việc phải thực hiện.

    Vụ Kinh tế xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng