X

Có được bổ sung nhà thầu khi dự án đang thi công?

Công ty tôi đang thi công dự án tại tỉnh Quảng Trị. Do chủ đầu tư không bố trí được nguồn vốn nên công ty chúng tôi không tiếp tục thi công. Tuy nhiên, theo yêu cầu của UBND tỉnh thì phải hoàn thành dự án để đưa vào khai thác ,vì thế chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu bỏ kinh phí ra để thi công hoàn thành dự án. Do điều kiện đang khó khăn hơn nữa bỏ kinh phí ra để thi công thì chưa biết khi nào thu hồi nên công ty tôi không đồng ý. Chủ đầu tư đề xuất làm tờ trình bổ sung nhà thầu để họ nhận thi công phần còn lại. Bên công ty tôi làm tờ trình và được UBND tỉnh chấp thuận bổ sung và hình thành liên danh để thi công tiếp phần còn lại. Chủ đầu tư cũng yêu cầu ký phụ lục hợp đồng liên danh nhà thầu. Tôi xin hỏi, việc bổ sung nhà thầu để hình thành liên danh có đúng không? Khi giao lại công việc cho nhà thầu mới, họ trực tiếp nghiệm thu, thanh toán với chủ đầu tư thì công ty có trách nhiệm gì về phần khối lượng đó hay không?

Trả lời
  • Sơn Bùi Ngọc8 tháng trước

    Sau khi nghiên cứu, Vụ Kinh tế xây dựng có ý kiến như sau:

    Khi thực hiện hợp đồng xây dựng, các bên hợp đồng phải đảm bảo các nguyên tắc thực hiện hợp đồng xây dựng theo quy định tại khoản 3 Điều 138 Luật xây dựng số 50/2014/QH13 và thỏa thuận trong hợp đồng đã được ký kết và các quy định của pháp luật có liên quan.


    Vụ Kinh tế xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng