X

Quyết toán hợp đồng xây dựng

Công trình ký hợp đồng theo hình thức điều chỉnh, khi ký hợp đồng thì các định mức trong hồ sơ dự thầu áp dụng theo Quyết định số 1776/QĐ-BXD. Đến nay năm 2017 công trình mới hoàn thành và đang làm hồ sơ quyết toán. Vậy tôi xin hỏi, khi quyết toán điều chỉnh thì áp dụng theo Quyết định 1776/QĐ-BXD hay là Quyết định 1172/QĐ-BXD và 1773/QĐ-BXD ngày 26/12/2012?

Trả lời
  • Nam8 tháng trước

    Sau khi nghiên cứu, Vụ Kinh tế Xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

    Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng và không trái với Hồ sơ mời thầu hoặc Hồ sơ yêu cầu.

    Vụ Kinh tế Xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng