X

Khoảng cách giữa cơ sở dịch vụ ăn uống và cụm công nghiệp?

Công ty tôi đang xin triển khai dự án kinh doanh dịch vụ thương mại (ăn uống, bán hàng tổng hợp, tạo hóa). Vị trí công ty xin thuê đã được quy hoạch làm đất dịch vụ thương mại, tiếp giáp Cụm công nghiệp Việt Tiến. Tôi xin hỏi, vị trí dự án của công ty tôi có yêu cầu về khoảng cách với Cụm công nghiệp không? Nếu có thì khoảng cách là bao nhiêu và căn cứ quy định nào? 

Trả lời
  • Quang Lê Minh1 năm trước

    Về vấn đề này, Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường có ý kiến trả lời như sau:

    Vị trí đất của công ty ông Hà đang lập dự án kinh doanh dịch vụ thương mại tại xã Việt Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang đã được quy hoạch là đất dịch vụ thương mại. Theo Phụ lục 3, tiêu chuẩn về quy hoạch xây dựng TCVN 4449-1987 quy định khoảng cách giữa cụm công nghiệp và khu ở, công trình công cộng, thì khoảng cách ly được quy định tùy thuộc vào mức độ độc hại của loại hình công nghiệp.

    Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường

    Nguồn: Bộ xây dựng