X

Dự thầu gói cải tạo, sửa chữa nhỏ có cần chứng chỉ năng lực?

Công ty tôi đang được chủ đầu tư mời tham dự gói thầu tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình cải tạo, sửa chữa nhỏ nhà văn hóa thôn, có tổng mức đầu tư 500 triệu đồng. Nhưng theo Thông tư 03/2016/TT-BXD thì công trình nhà văn hóa là công trình cấp 3, mà công ty tôi chưa đăng ký được năng lực hoạt động xây dựng. Vậy công ty tôi thực hiện gói thầu trên có vi phạm pháp luật không?

Trả lời
 • Tung Anh1 năm trước

  Về vấn đề này, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

  Theo quy định tại Điều 61 và Điều 67 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì để thiết kế, lập dự toán xây dựng trong nội dung của báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng của công trình dân dụng cấp III thì tổ chức phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng từ hạng III trở lên đối với lĩnh vực thiết kế xây dựng công trình dân dụng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

  Trường hợp tổ chức chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực thì chỉ được tham gia các hoạt động xây dựng theo quy định tại Khoản 2, Điều 10 Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng.

  Cục Quản lý hoạt động xây dựng

  Nguồn: Bộ xây dựng