X

Điều kiện cá nhân thực hiện việc giám sát thi công xây dựng công trình

Luật Xây dựng năm 2014 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Luật đều không quy định cá nhân giám sát công trình xây dựng được tham gia giám sát thi công bao nhiêu công trình trong cùng một thời điểm. Vậy cho tôi hỏi, cá nhân được giám sát bao nhiêu công trình cùng thời điểm?

Trả lời
  • mrbalick1 năm trước

    Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến như sau:

    Theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 120 Luật Xây dựng, “việc giám sát thi công xây dựng công trình phải đảm bảo thực hiện trong suốt quá trình thi công từ khi khởi công xây dựng, trong thời gian thực hiện cho đến khi hoàn thành và nghiệm thu công việc, công trình xây dựng”. Theo đó, đối với cá nhân khi thực việc giám sát thi công xây dựng công trình phải đáp ứng được điều kiện nêu trên.

    Cục Quản lý hoạt động xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng