X

Chứng chỉ giám sát lắp đặt thiết bị công trình, thiết bị công nghệ

Tôi là kỹ sư xây dựng chuyên ngành cấp thoát nước – Đại học Xây dựng. Năm 2013 tôi được Sở Xây dựng Hà Nội cấp chứng chỉ Giám sát lắp đặt thiết bị công trình và giám sát lắp đặt công nghệ cấp thoát nước công trình. Từ đó đến năm 2017 tôi tham gia hành nghề giám sát trong các dự án xây dựng mạng lưới cấp nước, thoát nước, lắp đặt thiết bị cho nhà máy xử lý nước sạch và nước thải.

Năm 2017 tôi chuyển đổi sang chứng chỉ mới theo Thông tư 17/2016/TT-BXD mã số BXD-00002764, trong đó ghi rõ: Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình, thiết bị công nghệ cấp thoát nước công trình.

Vậy theo chứng chỉ hành nghề mới tôi được tham gia giám sát những hạng mục nào? Đối với mạng lưới cấp nước, mạng lưới thoát nước và thiết bị nhà máy xử lý nước sạch, nước thải tôi có được tham gia không?

Trả lời
  • Dương Ngọc Hà1 năm trước

    Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến như sau:

    Công dân Lê Vũ Thắng được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng mã số BXD-00002764, lĩnh vực Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình, thiết bị công nghệ cấp thoát nước công trình hạng I. Như vậy, công dân đủ điều kiện được làm giám sát trưởng các công trình cùng loại được ghi trong chứng chỉ hành nghề; được làm giám sát viên thi công xây dựng tất cả các công trình cùng loại với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Khoản 9 Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

    Cục Quản lý hoạt động xây dựng 

    Nguồn: Bộ xây dựng