X

Chủ đầu tư có phải bảo lãnh khi bán, cho thuê mua nhà ở xã hội?

Công ty chúng tôi đang triển khai 01 Dự án nhà ở xã hội tại quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Theo Điều 56 của Luật Kinh doanh Bất động sản về việc bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai thì “Chủ đầu tư dự án bất động sản trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai phải được ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng khi chủ đầu tư không bàn giao nhà ở theo đúng tiến độ đã cam kết với khách hàng“. Vậy tôi xin hỏi, dự án của công ty chúng tôi có phải thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng tại ngân hàng không?

Trả lời
 • Về vấn đề này, Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản có ý kiến trả lời như sau:

  Theo quy định tại Điều 1 của Luật Nhà ở 2014 thì đối với giao dịch mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở thương mại của các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh bất động sản phải thực hiện theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản; đối với các giao dịch về nhà ở khác thì thực hiện theo Luật Nhà ở 2014.

  Theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Luật Nhà ở 2014 thì nhà ở thương mại là nhà ở được đầu tư xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua theo cơ chế thị trường và theo quy định tại khoản 7 Điều 3 của Luật Nhà ở 2014 thì nhà ở xã hội là nhà ở có sự hỗ trợ của Nhà nước cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở.

  Về vấn đề bảo lãnh, theo quy định tại khoản 2 Điều 26 của Luật Nhà ở 2014 thì chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại có trách nhiệm đóng tiền bảo lãnh giao dịch nhà ở theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản. Còn tại khoản 2 Điều 63 của Luật Nhà ở 2014 quy định về điều kiện khi bán, cho thuê mua nhà ở xã hội hình thành trong tương lai không có quy định về điều kiện chủ đầu tư phải có bảo lãnh khi bán, cho thuê mua nhà ở xã hội.

  Căn cứ vào các quy định nêu trên thì việc bán, cho thuê mua nhà ở xã hội hình thành trong tương lai trong dự án phát triển nhà ở xã hội chủ đầu tư không phải thực hiện bảo lãnh; đối với 20% tổng diện tích sàn nhà ở hình thành trong tương lai trong dự án được bán, cho thuê mua theo giá kinh doanh thương mại (nếu có) theo quy định của Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội thì phải thực hiện bảo lãnh theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản.


  Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản

  Nguồn: Bộ xây dựng