X

Hình thức quản lý dự án mức đầu tư dưới 5 tỷ

Tháng 7/2014, tôi được giao làm chủ đầu tư xây dựng công trình vốn ngân sách nhà nước, quyết định phê duyệt báo cáo kỹ thuật và lựa chọn nhà thầu giao cho chủ đầu tư làm quản lý dự án. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện tôi đã thuê tư vấn quản lý dự án (là Công ty tư vấn QLDA hợp đồng ký ngày 4/8/2014) áp dụng điểm a khoản 2 điều 45 Luật Xây dựng số 16/2003. Vậy việc thuê tư vấn quản lý dự án như vậy có đúng không?

Trả lời
  • Kiều Hà1 năm trước

    Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

    Đối với dự án được thực hiện trước ngày có hiệu lực của Luật Xây dựng 2014 (ngày 01/01/2015) việc thực hiện quản lý dự án được thực hiện theo quy định tại Điều 45 Luật Xây dựng 2003. Việc lựa chọn nhà thầu tư vấn quản lý dự án được thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

    Cục Quản lý hoạt động xây dựng 

    Nguồn: Bộ xây dựng