X

Có được ủy quyền cho xã cấp phép xây dựng?

Theo Khoản 3, Điều 103 của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 thì “UBND cấp huyện cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa thuộc địa bàn do mình quản lý, trừ các công trình xây dựng quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này”. Tuy nhiên, cán bộ tham mưu công tác cấp phép xây dựng cho UBND cấp huyện chỉ có 01 người mà số lượng hồ sơ đề nghị cấp phép mỗi năm lên đến 800 – 1.000 hồ sơ. Ngoài ra, cán bộ này còn phải làm các công việc khác liên quan đến lĩnh vực xây dựng. Vì địa phương đang tinh giảm biên chế nên không có nhân lực bổ sung cho công tác cấp phép xây dựng, dẫn đến công việc bị quá tải. Vậy có thể căn cứ Điều 14 và Khoản 6, Điều 28 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 để UBND cấp huyện ủy quyền công tác cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ cho UBND cấp xã, phường được hay không (công tác cấp phép xây dựng công trình vẫn do UBND cấp huyện thực hiện)?

Trả lời
 • Tung Anh1 năm trước

  Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

  Theo quy định tại Điều 103 Luật Xây dựng năm 2014 thì UBND cấp xã không phải là cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng.

  Do đó, UBND cấp huyện không được phép ủy quyền cho UBND cấp xã cấp giấy phép xây dựng công trình.

  Cục Quản lý hoạt động xây dựng

  Nguồn: Bộ xây dựng