X

Dự án sử dụng quỹ phát triển sự nghiệp thực hiện theo quy định nào?

Đơn vị tôi là đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ 100% tài chính, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện quản lý vận hành 170 trạm cấp nước sinh hoạt nông thôn có công suất từ 5m3/giờ đến 100m3/giờ. Trong quá trình vận hành cần phải duy tu, bảo dưỡng và xây dựng mới một số hạng mục công trình, mua sắm máy bơm, sử dụng quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị, mỗi công trình từ 500 triệu đồng đến 3 tỷ đồng nhưng không có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của địa phương.

Theo tôi được biết thì tại Khoản 2, Điều 41 Nghị định 52/2009/NĐ-CP có quy định thủ trưởng đơn vị quyết định việc mua sắm tài sản không phải là trụ sở làm việc, xe ô tô từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp. Điều 60 Luật Xây dựng 2014 quy định về thẩm quyền quyết định đầu tư xây dựng thì đối với các dự án sử dụng vốn từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp thì người đại diện có thẩm quyền của tổ chức quyết định đầu tư dự án. Điều 12 Nghị định 16/2015/NĐ-CP quy định đơn vị chủ động xây dựng danh mục các dự án đầu tư báo cáo cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Trên cơ sở danh mục các dự án được duyệt, đơn vị quyết định các dự án đầu tư, bao gồm các nội dung về quy mô, tổng mức, nguồn vốn,… Tuy nhiên việc thực hiện tại địa phương còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc về thủ tục. Vì vậy tôi rất mong quý cơ quan hướng dẫn cho tôi trình tự thủ tục thực hiện các dự án duy tu, bảo dưỡng, xây dựng mới, mua sắm máy bơm có kinh phí từ 500 triệu đồng đến 3 tỷ đồng, sử dụng quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp (tự chủ 100% tài chính) nhưng không có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn của địa phương. Nếu trình danh mục các dự án đầu tư báo cáo cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì phải trình cơ quan nào? UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng hay Sở Nông nghiệp và Phá triển nông thôn (là đơn vị cấp trên quản lý trực tiếp)?

Trả lời
  • Kiều Hà1 năm trước

    Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

    Đối với các dự án duy tu, bảo dưỡng, xây mới và mua sắm thiết bị bằng nguồn vốn từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ hoàn toàn về tài chính thì trình tự thực hiện và thẩm quyền phê duyệt về chương trình, dự án được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

    Cục Quản lý hoạt động xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng