X

Quản lý chi phí đầu tư xây dựng thì được quyền thực hiện quản lý và giám sát dự án

Nguyễn Gia Hào10 tháng trước

Theo Thông tư 05/2014/TT-BTC thì chi phí quản lý dự án là chi phí để thực hiện các công tác quản lý dự án. Do vậy, cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện, thị (Phòng Quản lý đô thị), thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư các công trình mang tính chất sự nghiệp. Vậy cho tôi hỏi: Cơ quan chuyên môn được quyền lấy chi phí quản lý dự án và chi phí giám sát để thực hiện công tác quản lý các công trình thuộc vốn sự nghiệp hay không? Nếu được lấy thì cách tính như thế nào? 

Trả lời
 • Kiều Hà9 tháng trước

  Về vấn đề này, Vụ Kinh tế xây dựng có ý kiến như sau:

  Cơ quan chuyên môn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2016 của Bộ Xây dựng về quản lý chi phí đầu tư xây dựng thì được quyền thực hiện quản lý và giám sát dự án. Chi phí quản lý dự án và chi phí giám sát áp dụng theo các quy định tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 về công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.

   

  Vụ Kinh tế Xây dựng 

  Nguồn: Bộ xây dựng