X

Phòng ngủ khá nhỏ, bố trí sao cho hợp lý?

Phòng ngủnội thấtphòng ngủ
Tùng2 năm trước

Phòng ngủ của tôi khá là nhỏ, tôi sắp xếp mọi thứ khá lung tung, mọi người giúp tôi điều chỉnh lại nhé?

Phòng ngủ khá nhỏ, bố trí sao cho hợp lý?

Trả lời