X

Hợp đồng xây dựng được điều chỉnh giá trong trường hợp nào?

Công ty tôi có thi công công trình sửa chữa trụ sở làm việc (vốn ngân sách Nhà nước). Giá trị hợp đồng 6 tỷ đồng (hợp đồng trọn gói). Khi thi công có khối lượng phát sinh tăng (giá trị 100 triệu đồng) , phát sinh giảm (giá trị 200 triệu đồng), các công việc phát sinh đều có tên trong hợp đồng ban đầu.

Xin hỏi, phần khối lượng phát sinh tăng giảm nói trên có phải lập dự toán và đi thẩm tra ở Sở Xây dựng không?

Trả lời
  • Sơn Bùi Ngọc8 tháng trước

    Sau khi xem xét, Vụ Kinh tế Xây dựng có ý kiến như sau:

    Hợp đồng xây dựng chỉ được điều chỉnh giá trong các trường hợp quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Điều 143 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014. Việc điều chỉnh giá đối với hợp đồng trọn gói thực hiện theo Điều 5, Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

    Vụ Kinh tế Xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng