X

Xử phạt vi phạm trật tự xây dựng áp dụng quy định nào?

Trường hợp vi phạm trật tự xây dựng tại thời điểm vi phạm và lập biên bản vi phạm hành chính theo Nghị định số 121/2013/NĐ-CP (Nghị định còn hiệu lực) nhưng chưa kịp ban hành các quyết định xử lý thì Nghị định số 121/2013/NĐ-CP hết hiệu lực và Nghị định số 139/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành. Vậy để tiếp tục xử lý công trình vi phạm, ban hành các quyết định xử lý thì áp dụng theo nghị định nào?

Trả lời
 • Sơn Bùi Ngọc1 năm trước

  Về vấn đề này, Thanh tra Bộ Xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

  Việc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật được quy định tại Điều 156 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015, cụ thể như sau:

  “1. Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng tại thời điểm bắt đầu có hiệu lực. Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng đối với hành vi xảy ra tại thời điểm mà vãn bản đó đang có hiệu lực…

  4. Trong trường hợp văn bản quy phạm pháp luật mới không có quy định trách nhiệm pháp lý hoặc quy định trách nhiệm pháp lý nhẹ hơn đối với hành vi xảy ra, trước ngày văn bản có hiệu lực thì áp dụng văn bản mới”.

  Như vậy, trong trường hợp hành vi vi phạm xảy ra tại thời điểm Nghị định số 121/2013/NĐ-CP có hiệu lực thì người có thẩm quyền xử phạt áp dụng quy định của Nghị định số 121/2013/NĐ-CP.

  Trường hợp Nghị định số 139/2017/NĐ-CP không quy định hoặc quy định mức phạt tiền thấp hơn so với Nghị định số 121/2013/NĐ-CP thì áp dụng quy định Nghị định số 139/2017/NĐ-CP.

  Thanh tra Bộ Xây dựng

  Nguồn: Bộ xây dựng