X

Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công

Tôi đang hoạt động trong lĩnh vực giám sát thi công xây dựng, chứng chỉ hành nghề giám sát của tôi do Sở Xây dựng Hà Nội cấp năm 2014, còn hiệu lực đến năm 2019. Tôi đã từng đảm nhiệm tư vấn giám sát trưởng các công trình cấp I, II. Hiện tôi đang được Công ty cử xuống làm tư vấn giám sát trưởng công trình hạ tầng kỹ thuật cấp II; Chủ đầu tư yêu cầu tôi phải có chứng chỉ hành nghề giám sát hạng II trở lên mới được làm tư vấn giám sát trưởng. Vậy tôi xin hỏi, tôi có quyền được làm tư vấn giám sát trưởng của công trình hạ tầng kỹ thuật cấp II không?

Trả lời
 • Pham Duy Anh1 năm trước

  Sau khi nghiên cứu, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng có ý kiến như sau:

  Theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 24/2016/TT-BXD ngày 01/9/2016 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng (Thông tư 24) thì đối với các chứng chỉ hành nghề có ghi thời hạn hiệu lực thì cá nhân được tiếp tục sử dụng đến khi hết hạn. 

  Cá nhân có chứng chỉ hành nghề giám sát căn cứ Khoản 1, Khoản 2 Điều 45 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng (Nghị định 59) và điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề tương ứng quy định tại Điều 49 Nghị định 59; Điều 01 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định 59 để thực hiện kê khai và tự xác định hạng của chứng chỉ hành nghề theo mẫu tại phụ lục số 01 Thông tư 24 làm cơ sở tham gia các hoạt động xây dựng theo quy định.

  Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng

  Nguồn: Bộ xây dựng