X

Chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng

Tôi đang công tác tại phòng Quản lý chất lượng của một Sở GTVT, tôi đang nộp hồ sơ để cấp chứng chỉ kỹ sư định giá. Trong quá trình thực hiện công tác chuyên môn, tôi đã thực hiện thẩm định rất nhiều dự toán xây dựng công trình cũng như tổng mức đầu tư xây dựng công trình. Theo điều kiện đề cấp chứng chỉ kỹ sư định giá tại Điều 52 Nghị định 59, không đề cập đến việc “đã từng thẩm định dự toán hoặc tổng mức đầu tư xây dựng công trình”. Trường hợp điều kiện năng lực của tôi có được xét để cấp chứng chỉ kỹ sư định giá hay không? 

Trả lời
  • Sơn Bùi Ngọc1 năm trước

    Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

    Cán bộ, công chức làm việc tại Sở Giao thông vận tải thực hiện công tác thẩm định dự toán hoặc tổng mức đầu tư xây dựng công trình không yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề.

    Cục Quản lý hoạt động xây dựng 

    Nguồn: Bộ xây dựng