X

Căn hộ có vốn góp của người nước ngoài, cấp quyền sở hữu thế nào?

Tôi (công dân Việt Nam) cùng với một người bạn (nước ngoài) cùng nhau ký hợp đồng mua bán căn hộ thương mại với chủ đầu tư. Dự án tôi mua tọa lạc tại Quận 2, TPHCM. Tôi xin được hỏi như sau:

1) Hiện tại theo chủ đầu tư trả lời việc làm chủ quyền cho căn hộ của tôi được áp dụng với trường hợp người nước ngoài mà hiện tại thủ tục này Văn phòng Đăng ký đất đai đang tạm ngừng và chờ hướng dẫn. Do đó, tôi muốn Quý cơ quan giải đáp giúp tôi việc chủ đầu tư nói tôi thuộc vào trường hợp làm chủ quyền áp dụng cho đối tượng nước ngoài là đúng hay sai? Nếu sai thì tôi thuộc vào trường hợp cấp chủ quyền nào? Có như là công dân Việt Nam hay không?

2) Vì căn hộ tôi và người bạn của tôi (người nước ngoài) cùng mua nên đồng sở hữu căn hộ thì thời hạn sở hữu của căn hộ khi cấp chủ quyền là như thế nào? Sở hữu ổn định lâu dài hay theo thời hạn còn lại của dự án hay là 50 năm?

3) Nếu Giấy chứng nhận của tôi là thời hạn còn lại của dự án hoặc 50 năm (như cấp với đối tượng người nước ngoài) thì sau khi tôi và người bạn (người nước ngoài) chuyển nhượng lại cho 1 cá nhân công dân Việt Nam thì người đó có được cấp Giấy chứng nhận ổn định lâu dài hay không?

Trả lời
 • mrbalick1 năm trước

  Về vấn đề này, Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản có ý kiến trả lời như sau:

  Pháp luật về nhà ở hiện hành chỉ quy định về việc công nhận quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam của cá nhân nước ngoài hoặc cá nhân nước ngoài kết hôn với công dân Việt Nam ở trong nước (không có quy định đối với trường hợp cá nhân nước ngoài cùng góp vốn với công dân Việt Nam để mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam).

  Do vậy, trong trường hợp này các bên có thể thỏa thuận để một trong hai bên đại diện đứng tên trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với nhà ở đã mua.

  Trường hợp người đại diện đứng tên trong Giấy chứng nhận là người Việt Nam thì thực hiện các quyền và nghĩa vụ như người Việt Nam ở trong nước.

  Trường hợp cá nhân nước ngoài đại diện đứng tên trong Giấy chứng nhận thì thực hiện như đối với trường hợp cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam quy định trong Luật Nhà ở 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

  Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản

  Nguồn: Bộ xây dựng