X

Điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư

Tại đơn vị có dự án mua sắm trang thiết bị nguồn thường xuyên. Vậy việc điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư (không làm vượt tổng mức đầu tư) có thể áp dụng theo Nghị định số 32/2015/NĐ-CP, là Chủ đầu tư có quyền điều chỉnh hay không? Nếu không thì việc điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư của dự án thiết bị thực hiện theo văn bản nào?

Trả lời
  • Kiều Hà1 năm trước

    Sau khi nghiên cứu, Vụ Kinh tế Xây dựng có ý kiến như sau:

    Các dự án không có cấu phần xây dựng thì không thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn.

    Vụ Kinh tế Xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng