X

Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

Nguyễn Gia Hào10 tháng trước

Cơ quan tôi đã thi công hoàn thiện 1 gói thầu, về kỹ thuật đã nghiệm thu khối lượng (kể cả khối lượng phát sinh tăng và phát sinh giảm), tuy nhiên về thanh toán còn vướng mắc vấn đề như sau:

Khi ký kết hợp đồng với Chủ đầu tư thì đây là loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, thời gian thi công là 17 tháng, giá trị hợp đồng là 20,5 tỷ đồng. Trong quá trình thi công, do phát sinh khối lượng giảm nhiều nên giá trị ứng với tổng khối lượng nghiệm thu tương đương 19,45 tỷ đồng. Vậy tôi xin hỏi, trường hợp này có phải điều chỉnh hợp đồng hay không? Vì lúc này giá trị hợp đồng chỉ còn 19,45 tỷ đồng theo quy định là loại hợp đồng trọn gói.

Trả lời
  • Kiều Hà9 tháng trước

    Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

    Quý đơn vị cần xác định hợp đồng thực hiện thanh toán là loại hợp đồng nào, hợp động trọn gói hay hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh. Quy trình thủ tục và hồ sơ thanh toán của hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh và hợp đồng trọn gói được đề cập chi tiết tại Điều 19 và Điều 20 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015.

    Vụ Kinh tế xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng