X

Thanh toán hợp đồng xây dựng công trình

Nguyễn Gia Hào10 tháng trước

Qua Cổng thông tin điện tử Chính Phủ, Bộ Xây dựng đã nhận được văn bản số 551/BĐTCP-TTPA ngày 10/7/2013 của bạn đọc ở địa chỉ email donec2008@yahoo.com.vn hỏi về nội dung liên quan đến việc thanh toán hợp đồng xây dựng công trình.

Trả lời
  • Huyền Kyubi9 tháng trước

    Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

    Theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng thì cơ sở để thanh toán hợp đồng xây dựng phải căn cứ vào loại hợp đồng, giá hợp đồng và các điều kiện trong hợp đồng mà các bên đã ký kết. Định mức dự toán xây dựng công trình do Nhà nước công bố chỉ có tính chất tham khảo, việc áp dụng và vận dụng định mức thực hiện theo quy định tại Điều 13 của Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

    Vụ Kinh tế xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng