X

Áp dụng chỉ số giá xây dựng trong việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

Qua hòm thư điện tử, Trung tâm Thông tin đã nhận được câu hỏi của công dân Ban quản lý dự án 6 ở địa chỉ email qlda6@yahoo.com.vn hỏi về nội dung liên quan đến việc áp dụng chỉ số giá xây dựng trong việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

Trả lời
 • Nam8 tháng trước

  Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

  1. Tại khoản 2 và khoản 3 Điều 5 Thông tư số 02/2011/TT-BXD ngày 22/02/2011 của Bộ Xây dựng đã quy định: “Đối với các công trình chưa có trong danh mục chỉ số giá xây dựng do Bộ Xây dựng hoặc các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương công bố thì chủ đầu tư tổ chức xác định các chỉ số giá cho công trình và quyết định việc áp dụng. Riêng đối với chỉ số giá xây dựng áp dụng để điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thì phải có ý kiến thỏa thuận của Sở Xây dựng địa phương trước khi áp dụng.

  Đối với công trình xây dựng theo tuyến đi qua địa bàn thuộc nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì chủ đầu tư tổ chức xác định chỉ số giá xây dựng cho công trình và quyết định việc áp dụng sau khi có ý kiến thỏa thuận của Bộ Xây dựng”.

  2. Tuy nhiên, trường hợp của Ban quản lý dự án 6, dự án sử dụng nguồn vốn ODA, hình thức hợp đồng điều chỉnh giá (các hợp đồng xây lắp đã được Bộ Giao thông Vận tải và nhà tài trợ JICA chấp thuận), vì vậy việc điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên.

  Nguồn: Bộ xây dựng