X

Lập dự án đầu tư xây dựng

Nguyễn Gia Hào10 tháng trước

Công ty TNHH xây dựng và kinh doanh thương mại Hải Nam chúng tôi là đơn vị có chức năng thực hiện một số công tác tư vấn về xây dựng, bảo vệ môi trường. Chúng tôi xin hỏi, khi chủ đầu tư các dự án sử dụng ngân sách Nhà nước không có khả năng lập kế hoạch bảo vệ môi trường đối với các dự án cần được UBND cấp huyện xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường thì có được thuê tư vấn lập không? Đơn vị tư vấn đã lập kế hoạch bảo vệ môi trường rồi thì có được thực hiện gói thầu tư vấn giám sát thi công công trình hay không?

Trả lời
  • Dương Ngọc Hà9 tháng trước

    Về vấn đề này, Cục Quản lý hoạt động xây dựng trả lời như sau:

    Theo quy định của pháp luật xây dựng hiện hành nếu chủ đầu tư không đủ điều kiện năng lực thì được thuê tư vấn có đủ năng lực lập dự án đầu tư xây dựng. Đồng thời không có quy định nào cấm tổ chức tư vấn đã lập dự án không được giám sát thi công công trình do mình lập dự án.

    Cục Quản lý hoạt động xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng