X

Áp dụng chi phí vận chuyển vật liệu xây dựng công trình

Nguyễn Gia Hào10 tháng trước

Ngày 29/5/2014, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 588/QĐ-BXD về việc Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình Phần Xây dựng (sửa đổi và bổ sung), trong đó, việc tính chi phí vận chuyển vật liệu đến các công trình xây dựng được áp dụng từ định mức AM.22000 đến định mức AM.33000 với cự ly vận chuyển tối đa ≤ 20km.

Thực tế mỗi địa phương hầu như đều ban hành cước vận chuyển để áp dụng. Cụ thể tại tỉnh Thừa Thiên Huế, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 52/2014/QĐ-UBND ngày 14/8/2019 về việc ban hành cước vận tải hàng hóa bằng ô tô, cự ly vận chuyển tối đa 101km.

Như vậy, trong trường hợp vận chuyển vật liệu xây dựng với cự ly trên 20km, việc tính chi phí vận chuyển được thực hiện như thế nào?

Trả lời
  • Huyền Kyubi9 tháng trước

    Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

    Phần thuyết minh chương XII Quyết định số 588/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng (sửa đổi bổ sung) quy định: “đối với công trình áp dụng định mức vận chuyển công bố kèm theo Quyết định này không phù hợp thì phải lập phương án vận chuyển cụ thể để xác định chi phí vận chuyển”. Do vậy, đối với trường hợp vận chuyển vật liệu xây dựng cự ly trên 20 km như nội dung thư bạn hỏi, thì căn cứ vào cước vận tải do UBND tỉnh ban hành; căn cứ vào điều kiện thực tế của công trình, phương tiện vận chuyển, cấp đường, loại đường…chủ đầu tư lập phương án vận chuyển cụ thể cho phù hợp.

    Vụ Kinh tế Xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng