X

Điều chỉnh chi phí tư vấn khảo sát khi thay đổi dự án

Hiện nay tôi đang xem xét hồ sơ thiết kế dự toán của một công trình thủy lợi, công trình đã được phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật từ năm 2010 nhưng do chưa bố trí được nguồn vốn theo kế hoạch nên sang năm 2013 mới tiếp tục triển khai, do thời điểm hiện tại các chi phí đều tăng nhưng theo quy định không được điều chỉnh làm vượt tổng mức đầu tư ban đầu đã phê duyệt nên chủ đầu tư chỉ đạo cắt giảm 01 hạng mục.

Vậy tôi xin hỏi chi phí tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật vẫn giữ nguyên theo quyết định cũ hay phải điều chỉnh lại theo dự toán lập mới?

Trả lời
 • Sơn Bùi Ngọc8 tháng trước

  Sau khi xem xét, Vụ Kinh tế xây dựng có ý kiến như sau:

  Đối với các công việc tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đang thực hiện đã có hợp đồng được ký giữa các bên thì thực hiện theo các nội dung quy định tại hợp đồng.

  Đối với các công việc tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật chưa ký kết hợp đồng thì xác định các chi phí này theo nội dung điều chỉnh của dự án.

  Vụ Kinh tế xây dựng

  Nguồn: Bộ xây dựng