X

Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình

Bộ Xây dựng đã nhận được câu hỏi của Sở Xây dựng Quảng Bình hỏi về nội dung liên quan đến giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình.

Trả lời
 • Huyền Kyubi8 tháng trước

  Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

  Theo quy định tại Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo và giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các Sở có liên quan căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 06/2010/TT-BXD và tình hình cụ thể của địa phương tính toán và công bố giá ca máy phổ biến làm cơ sở tham khảo trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Vì vậy Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 06/2010/TT-BXD và tình hình cụ thể của địa phương tính toán và công bố giá ca máy phổ biến làm cơ sở tham khảo trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Tuy nhiên giá ca máy để xác định hệ thống giá xây dựng công trình của địa phương phải phù hợp với hệ thống định mức được Nhà nước công bố. Trường hợp sử dụng công nghệ mới, thiết bị mới khác với định mức dự toán xây dựng công trình do Bộ Xây dựng công bố thì phải xây dựng định mức mới theo quy định của Nhà nước để áp dụng cho phù hợp. Việc thanh toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết và quy định của Nhà nước có liên quan.

  Nguồn: Công văn 84/BXD-KTXD, ngày 20/08/2014

   

  Nguồn: Bộ xây dựng