X

Điều chỉnh giá, điều chỉnh hợp đồng xây dựng

Qua Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Bộ Xây dựng đã nhận được văn bản số 295/PC-TTCP ngày 06/6/2014 của bạn đọc Lê Đức Thọ ở địa chỉ email dof.vph@gmail.com hỏi về nội dung liên quan đến việc điều chỉnh giá, điều chỉnh hợp đồng xây dựng.

Trả lời
 • mrbalick8 tháng trước

  Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

  Việc điều chỉnh giá, điều chỉnh hợp đồng đối với hợp đồng trọn gói thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký và phù hợp với quy định của pháp luật về hợp đồng trong hoạt động xây dựng. Theo quy định tại Điều 34 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng thì hợp đồng trọn gói thì chỉ được điều chỉnh hợp đồng cho những khối lượng công việc bổ sung ngoài phạm vi hợp đồng đã ký (đối với hợp đồng thi công xây dựng là nằm ngoài phạm vi công việc phải thực hiện theo thiết kế).

  Như vậy đối với trường hợp trong thư bạn hỏi, việc phê duyệt điều chỉnh đơn giá cho tất cả khối lượng trong hợp đồng và khối lượng phát sinh là không phù hợp. Chủ đầu tư thanh toán cho nhà thầu đúng bằng giá trị hợp đồng đã ký khi nhà thầu thực hiện thi công theo đúng thiết kế và nội dung khối lượng công việc được duyệt. Giá trị thanh toán này không thay đổi kể cả khi có phát sinh khối lượng trong thiết kế ban đầu. Còn với những khối lượng phát sinh nằm ngoài phạm vi hợp đồng đã ký mà chưa có đơn giá trong hợp đồng, thì các bên phải thống nhất đơn giá để thực hiện khối lượng công việc này trước khi thực hiện.

  Vụ Kinh tế Xây dựng
  Nguồn: Công văn 2562/BXD-KTXD, ngày 14/10/2014

  Nguồn: Bộ xây dựng