X

Tiêu chuẩn thay thế TCXDVN 334:2005

Hiện tại theo Quyết định số 212/QĐ-BXD có bỏ tiêu chuẩn TCXDVN 334:2005 “Quy phạm sơn thiết bị và kết cấu thép trong xây dựng dân dụng và công nghiệp. Vậy Quý Bộ cho tôi hỏi: Đã có tiêu chuẩn mới thay thế tiêu chuẩn này chưa và tiêu chuẩn TCXDVN 334:2005 có được phép áp dụng nữa không nếu Chủ đầu tư hoặc Thiết kế đồng ý?

Trả lời
 • Pham Duy Anh8 tháng trước

  Sau khi nghiên cứu, Trung tâm Thông tin có ý kiến như sau:

  Tiêu chuẩn TCXDVN 334:2005 đã được bãi bỏ và hết hiệu lực.

  Tiêu chuẩn thay thế là TCVN 8790:2011 (Sơn bảo vệ kết cấu thép – Quy trình thi công và nghiệm thu).

  Trung tâm Thông tin

  Nguồn: Bộ xây dựng