X

Một số thắc mắc liên quan đến Nghị định 12/2009/NĐ-CP và Nghị định 63/2014/NĐ-CP

Bộ Xây dựng đã nhận được câu hỏi của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Tuấn Thành thắc mắc một số nội dung liên quan đến Nghị định 12/2009/NĐ-CP và Nghị định 63/2014/NĐ-CP.

Trả lời
 • Sơn Bùi Ngọc8 tháng trước

  Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

  Đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn tín dụng do nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước, nhà thầu không được tham gia thực hiện gói thầu tư vấn Quản lý dự án và gói thầu Giám sát thi công xây dựng đối với công trình do nhà thầu thực hiện lập dự án, thiết kế bản vẽ thi công theo quy định tại Khoản 7 Điều 36 Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

  Đối với các dự án sử dụng vốn khác, Công ty có thể tham gia thực hiện gói thầu tư vấn Quản lý dự án, gói thầu tư vấn Giám sát thi công xây dựng đối với công trình do Công ty thực hiện lập dự án, thiết kế bản vẽ thi công theo quy định tại Khoản 3 Điều 2 Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết về thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. Việc lựa chọn nhà thầu phải được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật về xây dựng.

  Nguồn: Công văn 25/BXD-HĐXD, ngày 03/11/2014

   

  Nguồn: Bộ xây dựng