X

Việc chuyển nhượng các phần việc trong thi công xây dựng công trình

Trong thi công xây dựng công trình chủ đầu tư có được phép cho thành viên liên danh chuyển toàn bộ khối lượng do mình thực hiện cho nhà thầu đứng đầu liên danh không? Nếu không được mà cố tình thực hiện thì bị xử lý như thế nào? Chủ đầu tư có được tạm ứng cho nhà thầu phụ không?

Trả lời
  • Tung Anh8 tháng trước

    Về vấn đề này, Cục Quản lý hoạt động xây dựng trả lời như sau:

    Việc chuyển nhượng các phần việc của các thành viên trong liên danh phải căn cứ vào thỏa thuận liên danh do các bên trong liên danh đã ký kết, năng lực thực hiện công việc của từng thành viên và phải được chủ đầu tư chấp thuận.

    Cục Quản lý hoạt động xây dựng công trình

    Nguồn: Bộ xây dựng