X

Nhà ở nông thôn, trường hợp nào phải xin phép xây dựng?

Nguyễn Gia Hào10 tháng trước

Tôi đang sở hữu lô đất có diện tích 360m2, trong đó có 100m2 đất ở nông thôn (tôi đã được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sửu dụng đất). Lô đất này thuộc xã đang xây dựng nông thôn mới (dự kiến cuối năm hoàn thành nông thôn mới), mặt tiền lô đất nằm trên đường nông thôn mới (đường mới xây dựng năm 2016).  Như vậy, khi tôi xây dựng nhà ở riêng lẻ trên lô đất trên (dự kiến xây dựng khoảng 42m2) thì có bắt buộc phải xin giấy phép xây dựng theo quy định tại Điểm k, Khoản 2, Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014 không?

Trả lời
  • Về vấn đề này, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

    Công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ ở nông thôn thuộc khu vực chưa có quy hoạch phát triển đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt thì thuộc đối tượng miễn giấy phép xây dựng theo quy định tại Điểm k Khoản 2 điều 89 Luật Xây dựng năm 2014.


    Cục Quản lý hoạt động xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng