X

Địa điểm phòng thí nghiệm

Công ty chúng tôi hiện nay đăng ký địa điểm đặt phòng thí nghiệm tại Hà Nội, tuy nhiên do nhu cầu công việc của phòng thí nghiệm tập trung tất cả tại Hà Tĩnh, nên chúng tôi muốn chuyển địa điểm đặt phòng thí nghiệm vào Hà Tĩnh để thuận lợi cho công tác thí nghiệm. Vậy cho tôi hỏi Quý Bộ:

+ Chúng tôi có thể lầm thủ tục thay đổi địa điểm đặt phòng thí nghiệm từ Hà Nội vào Hà Tĩnh được không?

+ Nếu có, công ty chúng tôi phải làm những thủ tục pháp lý như thế nào để có thể đăng ký địa điểm đặt phòng tại Hà Tĩnh?

Trả lời
 • mrbalick8 tháng trước

  Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

  Trong Khoản 1 Điều 6 Thông tư 06/2011/TT-BXD ngày 21/6/2011 nêu rõ “Cơ sở quản lý phòng thí nghiệm phải đăng ký công nhận bổ sung khi có nhu cầu mở rộng, thu hẹp năng lực hoạt động hoặc thay đổi địa điểm đặt phòng thí nghiệm”.

  Do đó, nếu cơ sở quản lý phòng thí nghiệm muốn chuyển địa điểm hoặt động của phòng thí nghiệm từ Hà Nội vào Hà Tĩnh thì Cơ sở quản lý phòng thí nghiệm phải tiến hành lập hồ sơ đăng ký công nhận bổ sung theo quy định gửi Bộ Xây dựng. Sau khi được Bộ Xây dựng đánh giá, cấp Quyết định công nhận bổ sung tại địa điểm mới, phòng thí nghiệm mới được tiếp tục hoạt động.

  Vụ Khoa học công nghệ &Môi trường

  Nguồn: Bộ xây dựng