X

Áp dụng định mức sửa đổi bổ sung phần xây dựng theo Quyết định 588/QĐ-BXD

Định mức sửa đổi bổ sung phần xây dựng theo QĐ 588/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 do Bộ Xây dựng ban hành có hiệu lực từ ngày 1/6/2014. Vậy cho tôi hỏi: Đối với các gói thầu thuộc dự án BT, BOT mà hình thức lựa chọn nhà thầu là chỉ định thầu hoặc tự thực hiện với giá gói thầu ban đầu là tạm tính (không giảm giá) và giá gói thầu chính thức là dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thời điểm phê duyệt dự toán trước ngày 1/6/2014. Vậy khi thanh quyết toán gói thầu đó có điều chỉnh định mức theo Quyết định số 588/QĐ-BXD vào giá trị quyết toán không?

Trả lời
  • Tung Anh8 tháng trước

    Về vấn đề này, Vụ Kinh tế xây dựng trả lời như sau:

    Quyết định số 588/QĐ-BXD ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ Xây dựng công bố định mức cho việc lập dự toán xây dựng công trình phần xây dựng. Trong trường hợp hợp đồng xây dựng đã được ký kết thì chủ đầu tư và nhà thầu thực hiện triển khai theo các điều khoản quy định tại hợp đồng và phù hợp với các quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng. Đối với hợp đồng điều chỉnh giá, nếu trong hợp đồng có điều khoản thống nhất về việc điều chỉnh giá theo thay đổi của quy định nhà nước thì thực hiện điều chỉnh theo đúng nội dung quy định tại hợp đồng.

    Vụ Kinh tế xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng