X

Xác định hệ số trong công thức tính chi phí bảo trì nhà ở công vụ

Tôi được lãnh đạo giao nhiệm vụ tham mưu quy định ban hành giá thuê nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc như sau:

Việc xác định giá cho thuê nhà công vụ đã được Bộ Xây dựng hướng dẫn tại Thông tư 09/2015/TT-BXD ngày 29/12/2015. Tại Khoản 3, Điều 11 phần ví dụ cách tính chi phí bảo trì trang thiết bị nội thất, Thông tư hướng dẫn cách tính:

Cho tôi hỏi hệ số 4,67 % là hệ số gì và cách xác định ra trị số 4,67% như thế nào?

Trả lời
 • Tung Anh8 tháng trước

  Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý Nhà và thị trường bất động sản trả lời như sau:

  Tại Khoản 3, Điều 11 của Thông tư số 09/2015/TT-BXD ngày 29/12/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý sử dụng nhà ở công vụ, công thức tính chi phí bảo trì trang bị nội thất bên trong căn hộ như sau:

  Theo quy định của pháp luật về nhà ở, kinh phí bảo trì phần diện tích sử dụng chung là 2% trên giá bán nhà ở. Theo ví dụ tại khoản 3, Điều 11 của Thông tư số 09/2015/TT-BXD, một dự án nhà ở công vụ có có tỷ lệ phần diện tích sử dụng chung khoảng 30%, còn lại 70% là phần diện tích sử dụng riêng bên trong căn hộ. Do đó, hệ số kinh phí bảo trì trang bị nội thất sử dụng riêng bên trong căn hộ theo ví dụ tại Khoản 3, Điều 11 của Thông tư số 09/2015/TT-BXD được tính như sau: 2% x 70% : 30% = 4,67%. Trên thực tế, tỷ lệ phần diện tích sử dụng chung so với diện tích sử dụng riêng tại các dự án nhà ở công vụ sẽ khác nhau, do đó hệ số kinh phí bảo trì trang bị nội thất sử dụng riêng bên trong căn hộ sẽ thay đổi cho phù hợp.

  Cục Quản lý Nhà và thị trường bất động sản
   

  Nguồn: Bộ xây dựng