X

Việc ký hợp đồng giữa nhà thầu tư vấn giám sát và nhà thầu thi công xây dựng

Hiện nay Tôi đang làm việc tại công ty tư vấn Thủy Lợi, công ty Tôi có phòng thí nghiệm VLXD được hợp chuẩn. Tháng 7 năm 2012, chúng tôi trúng thầu gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng (xây dựng mới hệ thống kênh tưới TN). Khi thực hiện giám sát, công ty Tôi ký hợp đồng với các nhà thầu thi công thực hiện thí nghiệm vật liệu xây dựng để thực hiện các phép thử kiểm tra đánh giá vật liệu, cấu kiện… Theo khoản 3 điều 30 của Nghị định 121/2013/NĐ-CP có ghi phạt từ 30-40 triệu đối với trường hợp nhà thầu giám sát ký hợp đồng thực hiện công tác thí nghiệm kiểm tra VLXD do mình giám sát.

Vậy xin được hỏi:

1. Các quy định về quản lý xây dựng hiện nay có cấm nhà thầu tư vấn giám sát ký hợp đồng với nhà thầu thi công xây dựng thực hiện công tác thí nghiệm kiểm tra VLXD công trình do mình giám sát không?

2. Chúng tôi đã ký hợp đồng thực hiện công tác thí nghiệm của công trình trên (hợp đồng ký tháng 8/2012 đến 7/2013 giá trị 250 triệu đồng, thời gian còn lại 9 tháng). Vậy chúng tôi có được thực hiện tiếp hợp đồng thí nghiệm kiểm tra VLXD cho nhà thầu XL của công trình trên hay không? Nêu không được chúng tôi có bị phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế hay không?

Trả lời
  • mrbalick8 tháng trước

    Sau khi nghiên cứu, Trung tâm Thông tin có ý kiến như sau:

    Khoản 7, Điều 36 của Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng đã quy định : “Các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn tín dụng do nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước, nhà thầu lập thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công thì không được ký hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình với chủ đầu tư đối với công trình do mình thiết kế, nhà thầu giám sát thi công xây dựng không được ký hợp đồng với nhà thầu thi công xây dựng thực hiện kiểm định chất lượng công trình xây dựng đối với công trình do mình giám sát, trừ trường hợp được người quyết định đầu tư cho phép.

    Trung tâm Thông tin

    Nguồn: Bộ xây dựng