X

Cấp giấy phép xây dựng công trình

Qua hòm thư điện tử, Trung tâm Thông tin đã nhận được câu hỏi của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển đô thị và KCN Sông Đà ở địa chỉ email ctysda@yahoo.com hỏi về nội dung liên quan đến việc cấp giấy phép xây dựng công trình cho nhà đầu tư thứ cấp tại Khu đô thị mới Nam An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội.

Trả lời
 • mrbalick8 tháng trước

  Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

  Theo quy định của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng (Nghị định 64/CP) thì chủ đầu tư là người có trách nhiệm xin cấp giấy phép xây dựng trước khi khởi công xây dựng. Theo đó, đối với dự án khu đô thị mới chủ đầu tư cấp 1 xin cấp giấy phép cho các công trình hạ tầng kỹ thuật của dự án khu đô thị mới, chủ đầu tư cấp 2 (nhà đầu tư thứ cấp) xin cấp giấy phép xây dựng cho các công trình do mình làm chủ đầu tư.

  Chủ đầu tư cấp 2 có thể xin cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn, cho từng công trình hoặc cho các công trình của dự án nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Nghị định 64/CP và Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/CP.

  Căn cứ vào quy mô, tính chất công trình, chủ đầu tư nộp hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Quyết định số 59/2013/QĐ-UBND ngày 19/12/2013 của UBND thành phố Hà Nội về việc quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  Nguồn: Bộ xây dựng