X

Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

Nguyễn Gia Hào10 tháng trước

Tôi đang thực hiện một dự án đầu tư xây dựng có tổng mức đầu tư 19,5 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện xây lắp được xây dựng trên cơ sở tiến độ cấp vốn của nhà nước (vốn ngân sách nhà nước). Hợp đồng xây lắp của công trình sử dụng hình thức hợp đồng trọn gói. Tuy nhiên trong hợp đồng xây lắp đã ký, tại  phần điều kiện được điều chỉnh giá hợp đồng chúng tôi đã ghi là “trường hợp trong quá trình thi công, nếu nhà nước có điều chỉnh chế độ tiền lương thì hai bên sẽ xem xét để điều chỉnh đơn giá đối với phần khối lượng bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi”. Vậy cho tôi hỏi: Khi áp dụng hình thức hợp đồng trọn gói theo quy định tại Nghị định số 37/2015/NĐ-CP nếu trong quá trình thi công nhà nước có điều chỉnh tăng mức lương tối thiểu thì có được điều chỉnh hợp đồng không?

Trả lời
  • Nam9 tháng trước

    Sau khi nghiên cứu, Vụ Kinh tế xây dựng có ý kiến như sau:

    Căn cứ Nghị định 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2015 về Hướng dẫn chi tiết về hợp đồng xây dựng, việc điều chỉnh đơn giá hợp đồng chỉ áp dụng đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh và hợp đồng theo thời gian.

    Vụ Kinh tế xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng