X

Thẩm tra thiết kế đối với cống thoát nước mưa trong dự án đường giao thông

Một công trình đường giao thông cấp IV có hạng mục cống thoát nước ngang đường chịu lực khẩu độ B=80cm (đấu nối thoát nước dọc trên vỉa hè). Theo Phụ lục 1, Thông tư 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng, tại Mục III. Công trình Hạ tầng kỹ thuật mã số III.1.2.1 thì tuyến cống thoát nước mưa chung có đường kính cống hoặc cắt ngang từ 60cm-150cm thì lại là cấp 3. Như vậy, có phải gửi hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đến sở chuyên ngành để thẩm tra hạng mục này không?

Trả lời
 • Nam8 tháng trước

  Sau khi nghiên cứu, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trả lời như sau:

  Căn cứ Khoản 6, Điều 5, Thông tư số 13/2013/TT-BXD ngày 15/8/2013 của Bộ Xây dựng quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình; trong đó quy định rõ “Trường hợp trong một dự án đầu tư xây dựng công trình có nhiều công trình xây dựng có loại và cấp khác nhau thì cơ quan chuyên môn về xây dựng chủ trì tổ chức thẩm tra thiết kế xây dựng các công trình của dự án là cơ quan thực hiện thẩm tra thiết kế đổi với các loại công trình xây dựng chính của dự án“.

  Căn cứ quy định trên thì nội dung ông hỏi công trình chính của dự án là công trình đường giao thông cấp IV, còn hạng mục cống thoát nước ngang đường chịu lực khẩu độ B=80cm (đấu nối thoát nước dọc trên vỉa hè) không phải là công trình chính, theo quy định thì cơ quan chuyên môn về xây dựng không tổ chức thẩm tra thiết kế công trình chính như đã nêu.

  Mặt khác, những bất cập như trên hiện đang được Bộ Xây dựng nghiên cứu và đề cập đến trong dự thảo Thông tư phân cấp công trình sẽ được ban hành trong thời gian tới để hướng dẫn cho Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng (Nghị định 46/2015/NĐ-CP thay thế cho Nghị định số 15/2013/NĐ-CP đã nêu ở trên).


  Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng

  Nguồn: Bộ xây dựng