X

Đầu tư dự án xây dựng

Công ty tôi có 61% vốn Nhà nước, trực thuộc tổng công ty. Hiện công ty tôi có đầu tư xây lắp dự án khu du lịch sinh thái. Cho tôi hỏii, công ty tôi có được thành lập một đội khi xây dựng hoặc một xí nghiệp xây dựng trực thuộc công ty để tự thực hiện dự án này không? Có cần con dấu riêng để hoàn tất hồ sơ không? Xí nghiệp có được ký hợp đồng liên kết với các công ty trực thuộc tổng công ty để đáp ứng về máy móc, điều kiện xây dựng không?

Trả lời
  • Kiều Hà8 tháng trước

    Sau khi nghiên cứu, Vụ Kinh tế xây dựng có ý kiến như sau:

    Luật Đấu thầu 2013 có nêu các quy định về trường hợp được áp dụng hình thức chỉ định thầu, trong quá trình áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu là chỉ định thầu, quý đơn vị cần nghiên cứu lựa chọn và áp dụng nội dung của gói thầu tương ứng với các nội dung đã được quy định để đảm bảo quy trình chỉ định thầu phù hợp và nhằm tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu.

    Vụ Kinh tế xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng