X

Quyết toán dự án hoàn thành

Trong dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật có hạng mục giải phóng mặt bằng. Tại thời điểm Quyết toán dự án hoàn thành, hạng mục giải phóng mặt bằng vẫn còn 1 khoản dư tạm ứng chưa thu hồi (do có 02 hộ dân cố tình không nhận). Vậy khoản dư tạm ứng trên có được đưa vào khối lượng Quyết toán dự án hoàn thành của dự án này không?

Trả lời
 • Quang Lê Minh8 tháng trước

  Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

  Điều 2 Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước quy định: “Vốn đầu tư được quyết toán là toàn bộ chi phí hợp pháp đã thực hiện trong quá trình đầu tư để đưa dự án vào khai thác sử dụng. Chi phí hợp pháp là chi phí được thực hiện trong phạm vi thiết kế, dự toán đã phê duyệt kể cả phần điều chỉnh, bổ sung, đúng với hợp đồng đã ký kết, phù hợp với các quy định của pháp luật”.

  Điểm a) khoản 1 Điều 16 Thông tư số 04/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính quy định Quy trình Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước quy định về thẩm tra chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư do chủ đầu tư thực hiện: “… kiểm tra danh sách chi trả cho các tổ chức, cá nhân nhận tiền bồi thường đã có chữ ký xác nhận theo quy định để xác định giá trị quyết toán”.

  Như vậy, khoản dư tạm ứng chưa thu hồi do có 02 hộ dân cố tình không nhận tiền đền bù là khoản tiền chưa thực hiện chi trả cho các hộ dân vì vậy không được đưa vào giá trị quyết toán dự án hoàn thành./.

   

  Nguồn: Bộ xây dựng