X

Thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng

Hiện nay tôi đang công tác tại ban QLDA huyện Quỳnh Nhai tỉnh Sơn La. Xin quý Bộ giải đáp giúp tôi thắc mắc sau:

Tại khoản 6 Điều 25 Thông tư 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 quy định thẩm quyền theo điều 21 Nghị định 15. Vậy tôi xin hỏi các dự án không thuộc quy định trên như công trình cấp 4 thì thuộc thẩm quyền của ai? Theo tôi hiểu đấy có phải là thẩm quyền của chủ đầu tư (UBND huyện) không?

Trả lời
 • Tung Anh8 tháng trước

  Sau khi xem xét, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng có ý kiến như sau:

  Chỉ các công trình quy định tại Khoản 1 Điều 21 Nghị định 15/2013/NĐ-CP mới phải trình lên Cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng kiểm tra nghiệm thu đưa vào sử dụng. Đối với các công trình khác, chủ đầu tư tự tổ chức kiểm tra nghiệm thu đưa vào sử dụng.

  Việc phân cấp kiểm tra ở địa phương thực hiện theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

  Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng

  Nguồn: Bộ xây dựng