X

Cấp giấy phép xây dựng

Tôi xin hỏi, giấy phép xây dựng có thời hạn là như thế nào? Thời hạn trong giấy phép bắt đầu từ thời điểm nào? Giả sử công trình bắt đầu thi công trong thời gian giấy phép xây dựng có thời hạn vẫn còn hiệu lực. Nhưng do thi công chậm trễ nên khi giấy phép xây dựng hết hiệu lực mà công trình vẫn chưa xây xong thì có vấn đề gì xảy ra không? Có cần phải xin cấp giấy phép mới không? Nếu có thì đó là công trình đang xây dựng dang dở thì phải xin giấy phép gì?

Trả lời
  • mrbalick8 tháng trước

    Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến như sau:

    Các nội dung về việc cấp giấy phép xây dựng có thời hạn đã được quy định tại Điều 94 Luật Xây dựng và hướng dẫn tại Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng.

    Cục Quản lý hoạt động xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng