X

Chi phí lán trại

Qua Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Bộ Xây dựng đã nhận được văn bản số 622/BĐTCP-TTPA ngày 04/9/2013 của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng thủy lợi Thái Bình ở địa chỉ email phongkehoachchql@yahoo.com hỏi về nội dung liên quan đến việc tính chi phí lán trại.

Trả lời
 • Pham Duy Anh8 tháng trước

  Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

  – Về nguyên tắc chi phí lán trại chỉ được tính bằng tỷ lệ 2% đối với công trình đi theo tuyến. Nếu phần thi công cầu và cống ngang đường thi công trải dài theo tuyến thì chi phí lán trại được tính bằng tỷ lệ 2 %.

  – Phần cầu cống ngang đường thuộc công trình xây dựng đường giao thông nên thuộc nhóm lương số 2 theo Nghị định 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về hệ thống thang, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước.

  Vụ Kinh tế xây dựng

  Nguồn: Bộ xây dựng